Ons kantoor is toegewijd tot het naleven van de “AssurMiFiD-gedragsregels” en deelt daarom de volgende informatie mee:

 1. AANGEBODEN DIENSTEN

1.1. Het begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dit wil zeggen de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

1.2. Het aanbod van verzekeringstakken

 1. Ongevallen
 2. Ziekte
 3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
 4. Casco rollend spoorwegmaterieel
 5. Brand en natuurevenementen
 6. Andere schade aan goederen
 7. BA motorrijtuigen
 8. BA luchtvaartuigen
 9. BA zee- en binnenschepen
 10. Algemene BA
 11. Krediet
 12. Borgtocht
 13. Diverse geldelijke verliezen
 14. Rechtsbijstand
 15. Hulpverlening
 16. Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen
 17. Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen
 18. Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen
 19. Kapitalisatieverrichtingen
 20. Beheer van collectieve pensioenfondsen

Ons kantoor neemt zich voor dat alle vergelijkende informatie – inclusief reclame – die aan u als cliënt wordt verstrekt aan de volgende voorwaarden zal voldoen:

 • De vergelijking moet zinvol, correct en evenwichtig voorgesteld worden
 • Ze moet de informatiebronnen vermelden die voor de vergelijking zijn gebruikt
 • Ze moet de voornaamste feiten en hypothesen vermelden die voor de vergelijking gebruikt zijn

Wanneer naar een bepaalde fiscale behandeling wordt verwezen, geldt als principe dat de fiscale behandeling van individuele omstandigheden van de cliënt afhangt en dat deze in de toekomst kan wijzigen. Dit zal ook steeds worden aangegeven.

Ons kantoor neemt zich voor om reclame steeds als dusdanig herkenbaar te maken.

 1. Toezicht van de FSMA

Ons kantoor is ingeschreven bij de FSMA als verzekeringsmakelaar onder het nummer 111 282 A. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: Autoriteit Voor Financiele Diensten En Markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, tel. +32(0)2 220.52.11, fax. +32(0)2 220 52 75

 1. Beleid inzake belangenconflicten
 2. Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt. Eventuele kosten of bijhorende lasten die zouden worden aangerekend zullen steeds op voorhand worden medegedeeld. Meer informatie hierover kan u desgevallend aanvragen op volgend e-mailadres: info@i4g.be

* Wet van 30 juli 2013 betreffende de versterking van de bescherming van gebruikers van financiële producten en diensten en de vaardigheden van de FSMA en diverse bepalingen en de AR 21 februari 2014 de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot en met 28 bis van de wet van 2 Augustus 2002 over het toezicht op de financiële sector en financiële diensten in de verzekeringssector en de AR van 21 februari 2014 betreffende de wettelijke gedragsregels en wettelijke regels voor belangenconflicten in de verzekeringsindustrie.